Laurence V Gill

Laurence V Gill

Voor informatie over.

Laurence Gill: Docent, coach.

Search the web.

 

Zelfmanagement

Van stamppot naar een lopend buffet.

Als je aan een nieuw project gaat beginnen, weet je vaak het resultaat al. Maar de weg naar de werkelijke uitvoering maakt dat het voor velen moeilijk is om het idee daadwerkelijk uit te voeren. Het vergt geduld en effectiviteit, je moet een plan van aanpak maken.

Om een product neer te zetten zijn drie aspecten van belang:

 1. Theoretische kennis
 2. Praktijkervaring c.q. praktische vaardigheden
 3. De wil om het te doen

1.Theoretische kennis spreek voor zich. Je kunt niet met iets bezig zijn als je er geen verstand van hebt. Daarom zal ik hier geen aandacht meer aan besteden.

2.Praktijkervaring hoef je niet te hebben als je gedreven bent en goed kunt communiceren. De wil om ervaring op te doen kan een hoop goed maken. Als je meer dan gemiddeld kunt presteren is het gebrek aan ervaring goed te compenseren. In sommige gevallen is het in je voordeel; daar je elke uitdaging open aangaat.

3.Motivatie is eigenlijk het moeilijkste aspect. In mijn beleving motivatie gelinkt aan competenties.

Enkele competenties die van belang zijn:

 • Initiatief
  In staat zijn om zaken te initiëren, uit zichzelf doelmatig actie kunnen ondernemen
 • Besluitvaardigheid
  In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen / willen nemen
 • Prestatiegerichtheid
  Gedreven zijn, meer dan gemiddeld willen presteren
 • Zelfstandigheid
  In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven
 • Doorzettingsvermogen
  Er op gericht zijn ondanks tegenslagen eenmaal begonnen zaken te volbrengen
 • Ondernemerschap
  Er op gericht zijn winst te behalen door kansen te signaleren en te benutten en door risico‟s te durven nemen
 • Overtuigingskracht
  In staat zijn anderen mee te krijgen met een bepaald standpunt, voorstel of idee
 • Aansturen van groepen
  In staat zijn leiding te geven aan een groep
 • Aansturen van individuen
  In staat zijn leiding te geven aan anderen
 • Coachen
  In staat zijn anderen te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling
 • Creativiteit
  In staat zijn om alternatieven te bedenken, buiten de bestaande kaders te treden
 • Sensitiviteit
  In staat zijn signalen van anderen aan te voelen en daar adequaat op in te spelen ga niet over lijken. Gun de ander ook wat.
 • Samenwerking
  Samen met anderen op constructieve wijze bereiken van gemeenschappelijke doelen
 • Sociabiliteit
  Zich graag en gemakkelijk in groepen mensen bewegen
 • Plannen en organiseren
  Vanuit overzicht zorgvuldig (eigen) werkzaamheden kunnen plannen en organiseren
 • Nauwkeurigheid
  Foutloos kunnen werken, hoge kwaliteit / eisen nastreven.

Als een van deze drie aspecten er niet is zal je nooit jouw idee tot uitvoer kunnen brengen.

Het is daarom van belang dat je eerst bij jezelf te rade gaat op deze drie aspecten goed ontwikkeld zijn voor je aan je nieuwe project begint.

Vervolgens  kun je gaan spinnen.

Bedenk een 100% idee. Begin met het einde voor ogen.

100% begin einde

Maak een plan van aanpak; Je kijkt naar datgene wat je zelf kunt doen en wat je uit handen moet c.q. kunt geven.

Verdeel de 100% in een aantal fasen die met jouw onderwerp te maken hebben. Ik kies ervoor om vijf fasen te creëren.

Fase 1 noem ik de 20% aanpak. Hierin worden zoveel mogelijk stappen in de 20% aanpak bedacht die met je project te maken hebben.

100% begin einde 20%

20% spin

De aspecten die van belang zijn worden vervolgens vastgelegd in een stappenplan. Hierin staat wat er moet worden voorbereid, uitgevoerd, wanneer en door wie. Binnen de fase.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Na de 20% aanpak volgt de 40 % aanpak, 60% aanpak, 80% aanpak en de 100% aanpak. Dit kan inhouden dat  aspecten van de 20% aanpak meegaan naar de 40% aanpak enz.

100% totaal